Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH GRAM SADECCY SPÓŁKA JAWNA

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady nabywania i realizacji przedpłaconych

Kart podarunkowych Gram Sadeccy Sp. j.

I. DEFINICJE

1. Wydawca – Gram Sadeccy Sp.j. z siedzibą w Płocku, adres: ul. Górna 32, 09-402 Płock, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XW Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368289, numer telefonu: 24 366